A Review and Critique of the Theory of the Speculativeness of the Implication (Ẓannī al-Dilāla) of the Qurʾān

Document Type : Research Paper

Authors

1 Associate Professor at Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

2 PhD student in Quran and Islamic Texts at the University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran.

3 PhD student in Quran and Hadith at Arak University, Iran.

Abstract

Since the purpose of the Qurʾān is to promote the Worldly and Otherworldly Life of mankind, and nourish the human soul and body in all dimensions, we should consult this holy book in all aspects of our lives. However, some Shia and Sunni scholars believe that the implication of the Qurʾān is speculative. The present study seeks to determine the correct view of the definitive (qaṭʿī) and the speculative textual implication of Qurʾān. If we examine and explain the definitiveness of the usage-based intentions of speakers and, in most cases, the definitiveness of real intentions, adopt a holistic view of the verses, consider different sorts of verses (perspicuous (muhkam), intricate (mutashābih), etc.), and focus on the expressive miracle of the Word of God, then we might conclude that the word of revelation (i.e. the Qurʾān) enjoys a definitive implication, barring the intricate verses the interpretation of which no one knows except those who are firmly grounded in knowledge (al-rāsikhūn fi l-ʿilm). There are no doubts about the meanings of Quranic words more often than not.

Keywords

Main Subjects


Āmulī, Mīrzā Hāshim. 1975. Majma’ al-afkār wa-maṭraḥ al-anẓār. Qom: ʿIlmiyya Press.
Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn al-. 1996. Farāʾid al-uṣūl. Qom: Nashr Islamī Institute.
Astarābādī, Muḥammad Jaʿfar. 2003. Al-Barāhīn al-qāṭiʿa fī sharḥ tajrīd al-aqāʾid al-sāṭiʿa. Qom: Maktab al-Iʿlām al-Islāmī.
Bahābādī, Mullā ʿAbd Allāh. n.d. Al-Hāshiya ʿalā al-tahdhīb. Qom: n.p.
Bihbahānī, Waḥīd. 1995. Al-Fawāʾid al- Ḥāʾirīyya. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī.
Burūjirdī, Sayyid Ḥusayn. 1995. Nihayat al-uṣūl. Qom: Nashr Tafakkur.
Burūjirdī, Sayyid Muḥammad Ibrāhīm. 1987. Tafsīr al-jāmiʿ. Tehran: Ṣadr Press.
Fakhr al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar al-. 1999. Tafsīr Mafātīḥ al-jinān. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Farāhīdī, Khalil ibn Aḥmad al-. 1994. Tartīb kitāb al-ʿayīn. Qom, Iran: Nashr al-Islāmiyya.
Ḥakīm, Sayyid Muḥammad Taqī. 1997. Al-Uṣūl al-ʿāmma fi l-fiqh al-muqārin. Qom: Al-Majmaʿ al-ʿālamī li Ahl al-Bayt (a).
Ḥasan ibn Zayn al-Dīn. 1983. Maʿālim al-dīn wa-malādh al-mujtahidīn. Tehran: Islamic Studies Institute of the University of McGill, Tehran Branch.
Ibn al-Fāris, Ahmad. 1994. Muʿjam maqāyīs al-lugha. Beirut: Dār al-Fikr Institute.
Ibn al-Manẓūr, Muḥammad ibn Ṭahir. 1988. Lisān al-ʿarab. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Ibn ʿĀshūr, Muḥammad ibn Ṭāhir. n.d. Al-Taḥrīr wa-l-tanwīr. Beirut: Dār al-Tarīkh.
Ījī, Mīr Sayyid Sharīf al-Din al-. 1907. Sharḥ al-mawāqif. Qom: Nashr al-Sharīf al-Raḍī.
Iṣfahānī, Muḥammad Taqī. n.d. Hidāyat al-mustarshidīn. Qom: Āl al-Bayt Institute.
Jawharī, Ismaʿīl ibn Hamād al-. 2007. Mukhtār al-ṣāhīḥ. Summarized by Abū Bakr ʿAbd al-Qādirī al-Rāzī. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
Jurjānī, Sayyid Sharīf al-. 1889. Kitāb al-taʿrīfāt. Egypt: Charity institute.
Khomeini, Ruhollah. 1965. Ḥawāshī taḥīr al-wasīla. Qom: Qudsī Muḥammadī Press.
Khūʾī, Sayyid Abu al-Qasim. 1981. Al-bayan fi Tafsīr al-Qur’ān (6th Ed.) Qom: Anwār al-Hodā.
Kulaynī, Muḥammad Ibn Yaʿqūb. 1987. Al-Kāfī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Lawāsānī, Sayyid Ḥasan. 2004. Nūr al-afhām fī ʿilm al-kalām. Qom:  Nashr Islāmī Institute.
Maʿrifat, Muḥammad Hādī. 2002. Quranic sciences. Qom: Al-Tamhīd Cultural Institute.
Māturīdī, Mullā ʿAlī al-Qārī al-. 2000. Sharḥ al-shifāʾ. Beirut: Dār al-kitāb.
Mazhari, Mohammad Sanaullah. 1992. Tafsīr Mazhari. Pakistan: Maktabah al-Roshdiah.
Muḥammad ibn Ḥasan. 1998. Istiqṣā’ al-iʿtibār fī sharḥ al-istibṣār. Qom: Āl al-Bayt.
Mujāhid, Sayyid Muḥammad. 1879. Mafātiīh al-uṣūl. Qom: Āl al-Bayt.
Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. n.d. Zubdat al-bayān fī aḥkām al-Qurʿān. Tehran: Murtaḍawī Book Store.
Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 2009. Al-Manṭiq. Qom: Nashr Islāmī Institute.
Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 2011. Uṣūl al-fiqh. Qom: Būstān Kitāb.
Narāqī, Mullā Aḥmad. 2001. Al-Rasāʾil wa-l-Masāʾil. Qom: Congress of Narāqī, Mullah Mahdi and Mullah Ahmad.
Qaraʾi, Sayyid ʿAli Quli. 2009. English Translation of Qur'ān. Tehran: Ufuq Bīpāyān.
Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. 1998. Maḥāsin al-taʾwīl. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Qirāʾatī, Muḥsin. 2004. Tafsīr al-nūr. Tehran: Darshāyī az Qurʾān Cultural Center.
Qummī, Abu l-Qāsim. 1959. Qawānīn al-uṣūl. Qom, Iran: Maktabat al-ʿIlimiyyat al-Islāmiyya.
Sādiqī Tihrānī, Muḥammad. 1986. Al-Furqān fī tafsīr al-Qurʾān. Qom: Farhag Islāmī Press.
Sādiqī Tihrānī, Muḥammad. 1998. Al-Balāgh fī tafsīr al-Qurʾān bi-l-Qurʾān. Qom: n.p.
Sajjādī, Sayyid Jaʿfar. 1994. Farhang maʿārif Islāmī. Tehran: Tehran University Press.
Seifi, Reza. 1995. “Closure of the doors of knowledge and knowledge closure.” PhD diss. University of Tehran, Tehran, Iran.
Shaykh al-Tūsī, Muḥammad ibn Ḥasan al-. 1970. Al-Istibṣār fīmā ikhtalaf min al-akhbār. Tehran: Islāmiyya Press.
Subhānī, Jaʿfar. 2005. Al-Manāhij al-tafsīriyya. Tehran: Imām Ṣādiq Institute Press.
Subhānī, Jaʿfar. 2009. Al-Wasīṭ fī uṣūl al-fiqh. Qom: Imām Ṣādiq Institute Press.
Subhānī, Jaʿfar. 2011. Al-Muʿjiz fī uṣūl al-fiqh. Imām Ṣādiq Institute Press.
Taftāẓānī, Masʿūd ibn ʿUmar al-. 1989. Sharḥ al-maqāṣid. Qom: Nashr al-Sharīf al-Raḍī.
Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn. 2008. Majmaʿ al-baḥrayn. Beirut: Dār al-Tārīkh al-ʿArabī.
Usūl-i fiqh farhang. 2010. Tehran: Islamic Sciences and Culture Research Center Press.
Zoheiri, Abbas. 1996. “Iʿtibār maʾākhidh fiqhī wa-naqd naẓariyya insidād.” Naqd va nazar 1, no. 2: 61-86.